Tek Celsede Nasıl Boşanılır ?

Boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları şeklinde ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma davaları adı üstünde tarafların nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı, ziynet eşyası gibi tüm konularda anlaşmış olması halinde tek celsede boşanma gerçekleşebilir. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların aralarındaki evlilik en az 1 yılı doldurmuş olmalı ve her iki tarafta mahkemede hakim huzurunda hazır bulunmalıdır. Çekişmeli boşanma davasında ise tarafların yukarıda belirttiğimiz konuların en az birinde anlaşamamaları durumunda yaklaşık olarak 1 yıl süren davalardır. En az 3 celse duruşma görülür. Çekişmeli boşanma davalarında boşanma sebebi ne olursa olsun (aldatma, şiddet, kumar vb) tek celsede sonuçlanmaz. İlk duruşma ön inceleme duruşmasıdır. Bu duruşmada eksiklikler ve tarafların sulh olma durumu tartışılır. İkinci duruşmada ise tanıklar dinlenir. Bütün tanıklar dinlenmiş ise üçüncü ve son celsede karar verilir. Sonuç olarak boşanma sebebi ne olursa olsun, elinizde ne kadar sağlam delillleriniz olsa dahi, nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı, ziynet eşyası konularında taraflar arasında anlaşmazlık bulunuyorsa dava tek celsede sonuçlanmaz.
Paylaş
WhatsApp Destek