Mal Rejimi

EŞLER ARASINDA BOŞANMA DAVASINDA MALLAR NASIL PAYLAŞTIRILIR?

An itibariyle eşler edinilmiş mallara katılma rejimine tabidir. Yani eşler evlenirken başka bir sözleşme yapmadıkları takdirde, boşanma durumunda mal paylaşımı hususunda edinilmiş mallara katılma rejimi uıygulanır. Genel olarak açıklamak gerekir ise taraflar mal ayrılığı sözleşmesi yapmamışlar ise boşanma durumunda evlendikten sonra edinilen mallar ortak olarak paylaştırılacaktır. Bir tarafın ev hanımı olması veya evlilik boyunca çalışmamış olması bu durumu değiştirmez. Evlendikten sonraki dönemde alınan ev, araba, mevduat gibi mal varlığı değerleri %50 oranında paylaştırılır.
EVLİLİKTEN ÖNCE ALINAN MALLARIN DURUMU
Evlilik birliğinin kurulmasından önce edinilen mallar kural olarak paylaşıma tabi değildir. Örneğin, evlilik akti yapılmasından önce taraflardan birinin kendi kazanımları ile aldığı ev paylaşıma tabi olmayacaktır. Fakat evlilik öncesi alınan bu evin kredi ödemelerinin, evlilikten sonra da devam etmesi halinde karşı taraf ödenen kredi miktarının yarısını talep edebilecektir. Evlilikten sonra miras kalan mallar ise paylaşıma tabi olmayacaktır.
EVLENİRKEN NOTERDE VEYA NİKAH SIRASINDA MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ YAPILABİLİR
Evlenmeden önce veya nikah sırasında, taraflar edinilmiş mallara katılma rejimini seçmek istemediklerini, mal ayrılığı sözleşmesi yapmak istediklerini belirterek, evlendikten sonra alınacak mallar için yeni bir rejim kabul edebilirler. Bu durumda evlendikten sonra alınan mallar kimin üstüne alındı ise, o tarafta kalacaktır. Boşanma halinde paylaşım söz konusu olmayacaktır. İki tarafta üzerlerinde bulunan gayrimenkul ve menkul malları üzerlerinde bulundurmaya devam edeceklerdir.
Paylaş
WhatsApp Destek