Nafaka Davaları

NAFAKA DAVALARI

Nafaka, Medeni Kanunda dört çeşit nafaka düzenlenmiştir:
Tedbir Nafakası : Boşanma davasının açılmasının ardından dava kesinleşinceye kadar eş veya müşterek çocuklar lehine hükmedilen nafakadır. Davanın açılmasından hemen sonra verilebileceği gibi bazı durumlarda davanın açılmasının ardından ilk duruşmada karara bağlanır.
İştirak Nafakası : Velayeti kendisine verilmeyen eş aleyhine çocuk masraflarına katılmasını sağlamak üzere verilen nafakadır.
Yoksulluk Nafakası : Boşanma kararının verilmesi ile, yoksulluğa düşecek durumda olan eş lehine verilen nafakadır.
Nafaka davaları Aile Mahkemelerinde görülür.
BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN ÖNCE TEDBİR NAFAKASI ALINABİLİR Mİ?
Boşanma davası açılmadan eğer şartları varsa tedbir nafakası alınabilir. Boşanma davası açılmadan tedbir nafakası alabilmek için, eşlerin ayrı yaşamada hakılı olduğunu ispatlaması gerekmektedir.
TEDBİR NAFAKASINI NE ZAMANA KADAR ALIRIM?
Tedbir nafakası boşanma davası kesinleşinceye kadar alınır. Boşanma davası kesinleştikten sonra tedbir nafakası hakimin takdirine göre ya tamamen kalkar ya da yoksulluk ve iştirak nafakası şeklinde devam eder.
NE KADAR NAFAKA ALABİLİRİM?

Nafaka miktarını hesaplamanın herhangi bir matematiksel formulü bulunmamaktadır. Tarafların ekonomik durumu, çocukların yaşı ve devam ettikleri okulları, oturulan evin kira olup olmaması gibi durumlar göz önünde bulundurulur.
ÇOCUKLARIMA KAÇ YAŞLARINA KADAR NAFAKA ÖDERİM?
İştirak nafakası müşterek çocukların 18 yaşını doldurmasıyla sona erer. Müşterek çocuğun evlenmesi halinde de iştirak nafakası son bulur. Ancak müşterek çocuk 18 yaşını doldurmuş olmasına rağmen eğitim hayatına devam ediyorsa nafaka çocuğun eğitimi devam ettiği müddetçe ödenmeye devam eder.
EŞİME ÖDEDİĞİM NAFAKAYI NE ZAMANA KADAR ÖDEYECEĞİM?
Yoksulluk nafakası an itibariyle süresizdir. Nafakanın sınırlandırılması ve süresi konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır ancak an itibariyle yasalaşmamıştır. Bu nedenle nafaka ödemesi ancak eşin evlenmesi, ölümü veya yoksulluğun ortadan kalkması yani bir işe girmesi, gelir elde etmeye başlaması gibi durumlar ortaya çıktığında ortadan kalkar. Ayrıca nafaka alan eşin evliymiş gibi başka biri ile yaşaması ve haysiyetsiz hayat sürmesi durumunda da mahkeme kararı ile kaldırılabilir.
YOKSULLUK NAFAKASININ SÜRESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR KARAR VERİLDİ
Son günlerde yoksulluk nafakası konusunda yeni bir düzenleme getirileceğine dair söylentiler artmışken, İstanbul 11. Bölge Adliye Mahkemesi " süresiz nafaka verilemeyeceğine " dair bir karara imza attı.
Kararda, “Kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği sabittir. TMK’nın 169. Madde çerçevesinde tedbir nafakası verilmesi doğru olduğu gibi, yoksuluk nafakasına da karar verilmesi doğrudur. Ancak tarafların yaşları, fiili evlilik süresinin az olduğu gözetildiğinde yoksulluk nafakasının süresiz olarak hüküm altına alınması doğru bulunmamıştır. Kadın yararına aylık 350 TL’den 2 yıllık toplam 8 bin 400 TL toplu yoksulluk nafakasının erkekten tahsili ile kadına verilmesine, karar vermek gerekmiştir.”
İstanbul 11. Bölge Adliye Mahkemesinin bu kararı ile bilirkte, boşanma davası ile verilen yoksulluk nafakasının süresiz olmasının hakkaniyete uygun olmayacağı, kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmedilirken evlilik süresi, kadının yaşı gibi hususların göz önüne alınması gerektiği yönünde karar verilmiştir. Bu karar son günlerde tartışılan yoksulluk nafakası ile yeni bir düzenleme getirileceğinin habercisi olmuştur. Bu karar aynı zamanda diğer davalar için emsal teşkil edecektir. Bu nedenle son günlerde sıkça sorulan, yoksulluk nafakasının ne şekilde sınırlandırılacağına ilişkin sorular bu kararla birlikte şekillenmeye başlamıştır. Özetle; evliliği 1 yıl süren bir kişi eşine, eşi evlenene kadar veya işe başlayana kadar nafaka ödemek zorunda kalmayacak, evliliği 1 yıl sürdü ise nafaka en fazla 1 yıl süre ile sınırlandırılabilecektir. Bu konu henüz tasarı aşamasında olmasına rağmen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesenin bu kararı ile birlikte bu karar emsal gösterilerek bu yönde kararlar almak mümkün hale gelecektir. Bu konuda bir boşanma avukatına danışmanız halinde daha ayrıntılı bilgi almanız mümkün olacaktır.
Paylaş
WhatsApp Destek