Boşanma Davasını Hangi Tarafın Açması Daha Uygun Olur?

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanma, velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi konularda anlaşmaya varmışlar ise anlaşmalı boşanma davasını hangi tarafın açtığının bir önemi bulunmamaktadır.

 Çekişmeli boşanma davalarında boşanmak isteyen tarafın dava açtığı için haksız görüleceği, bu nedenle davayı karşı tarafın açmasının beklenmesi düşüncesi tamamen yanlıştır. Çekişmeli boşanma davalarında geçerli bir boşanma sebebi var ise, karşı davanın dava açmasının beklenmesinin bir mantığı bulunmamaktadır. Dava açan tarafın feragat imkanı gibi avantajlarının bulunması da gözetildiğinde hareketsiz kalıp karşı tarafın dava açmasını beklemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında karşı taraf dava açtığında dava açmayan taraf davalı konumuunda olacaktır. Davalı konumunda olan taraf hem dava dilekçesinde kendisi hakkında dava dilekçesinde yazılan kusurlara savunma yazmak durumunda kalacak hem de kendi sebepleri var ise karşı dava açmak durumunda kalacaktır. Sonuç olarak boşanmaya karar veren taraf, bu talebini karşı tarafa ilettiğinde, boşanma ve diğer şartlarda anlaşma sağlanamaması durumunda davayı karşı tarafın açmasını beklemeden açmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Paylaş
WhatsApp Destek